ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 May 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 – Καθεστώς 4.2 Σχέδιο Ενίσχυσης για Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων
read more...

New Corporate Website

15 December 2013

New corporate website for Panchris Group launched. The new website provides an overview of our organization and its activities
read more...

Syva-bax vaccine launched

5 December 2013

We are happy to announce the distribution of Syva-bax, a vaccine against enterotoxinemia for sheep, goats, bovine and swine. The product is available in 100ml and is only sold with a veterinary prescription
read more...

New Laboratory Information Management System for Pankemi Lab

28 February 2013

Our ISO17025 certified laboratory has implemented a new LIMS which has improved its operational capabilities and compliance standards.
read more...